Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Inbjudan

Grenar:  
MS/Mvet:        100m, 800m, 3000m, höjd, längd, kula, diskus
KS/Kvet:         100m, 800m, 3000m, höjd, längd, kula, diskus
P19:               Kula, diskus                                                       
P17:               100m, 800m, höjd, längd, kula, diskus, slägga
F17:               100m, 800m, höjd, längd, kula, diskus, slägga
P15:               80m, 800m, 80m häck, höjd, längd, kula, slägga, spjut
F15:               80m, 800m, 80m häck, höjd, längd, kula, slägga, spjut
P13:               60m, 600m, 60m häck, höjd, längd, kula, spjut
F13:               60m, 600m, 60m häck, höjd, längd, kula, spjut
P12:               60m, längd
F12:               60m, längd
P11:               60m, 600m, längd, kula, spjut
F11:               60m, 600m, längd, kula, spjut
P10:               60m, längd
F10:               60m, längd
P9:                 Trekamp (60m, längd, boll)
F9:                 Trekamp (60m, längd, boll)
P8 och yngre:  Trekamp (60m, längd, boll)
F8 och yngre:  Trekamp (60m, längd, boll)

Paragrenar
MS: Framerunning R71 100m, Framerunning R72 100m
KS: Framerunning R71 100m, Framerunning R72 100m

Anmälan:
Anmälan ska göras senast den 1 maj genom mail på www.easyrecord.se. Det är tillåtet att tävla i äldre åldersklasser (frånsett i veteranklasser).

Avgift:
80:-/gren. Trekamperna kostar 120 kr. Avgifterna kommer att faktureras till klubben i efterhand.
Efteranmälan mottages i mån av plats mot dubbel avgift.

Tidsprogram:
Tidsprogram kommer att komma ut senast den 4 maj. 8- och 9-årsklasserna kommer att tävla mellan 10.00 och 13.00. Slägga kommer att starta 09.30 på Galvano, ca 2 km från Råslätts IP.

Frågor:
Peter Hackenschmidt tel. 070-735 25 40 eller Anders Grönvall tel. 070-952 47 94 eller friidrott@ikhp.se.

Veteraner
Grenarna 100m, 3000m, längd och kula finns som veterangrenar. Man anmäler sig i veteranklass men kulvikter och resultatlistor blir enligt 5-årsklasser.

Priser:
Ett vandringspris till bästa förening kommer delas ut efter det att tävlingen slutförts. I klasserna 11 år och yngre får alla medalj. I övriga klasser hederspriser till de tre första. Även pris till de som sätter Junespelsrekord.

Betex Sport kommer att finnas på plats under hela tävlingen för försäljning av skor och friidrottsutrustning.

Inbjudan (PDF)

Annons