Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Inbjudan

Grenar:  
MS/Mvet:        100m, 800m, 3000m, höjd, längd, kula, diskus
KS/Kvet:         100m, 800m, 3000m, höjd, längd, kula, diskus
P19:               Kula, diskus                                                       
P17:               100m, 800m, höjd, längd, kula, diskus, slägga
F17:               100m, 800m, höjd, längd, kula, diskus, slägga
P15:               80m, 800m, 80m häck, höjd, längd, kula, slägga, spjut
F15:               80m, 800m, 80m häck, höjd, längd, kula, slägga, spjut
P13:               60m, 600m, 60m häck, höjd, längd, kula, spjut
F13:               60m, 600m, 60m häck, höjd, längd, kula, spjut
P12:               60m, längd
F12:               60m, längd
P11:               60m, 600m, längd, kula, spjut
F11:               60m, 600m, längd, kula, spjut
P10:               60m, längd
F10:               60m, längd
P9:                 Trekamp (60m, längd, boll)
F9:                 Trekamp (60m, längd, boll)
P8 och yngre:  Trekamp (60m, längd, boll)
F8 och yngre:  Trekamp (60m, längd, boll)

Anmälan:
Anmälan ska göras senast den 2 maj genom mail på www.easyrecord.se. Det är tillåtet att tävla i äldre åldersklasser (frånsett i veteranklasser).

Avgift:
80:-/gren. Trekamperna kostar 120 kr. Avgifterna kommer att faktureras till klubben i efterhand.
Efteranmälan mottages i mån av plats mot dubbel avgift.

Tidsprogram:
Tidsprogram kommer att komma ut senast den 4 maj. Slägga kommer att starta 09.30 på Galvano, ca 2 km från Råslätts IP.

Frågor:
Peter Hackenschmidt tel. 070-735 25 40 eller Anders Grönvall tel. 070-952 47 94 eller friidrott@ikhp.se.

Veteraner
Grenarna 100m, 3000m, längd och kula finns som veterangrenar. Man anmäler sig i veteranklass men kulvikter och resultatlistor blir enligt 5-årsklasser.

Extragren
Efter önskemål så har vi i efterhand lagt till slägga för 17-åringar och 15-åringar i programmet som en extragren. Anmälan som vanligt. Slägga kommer att kastas på Galvano, ca 2 km från Råslätts IP med start 09.30.

Priser:
Ett vandringspris till bästa förening kommer delas ut efter det att tävlingen slutförts. I klasserna 11 år och yngre får alla medalj. I övriga klasser hederspriser till de tre första. Även pris till de som sätter Junespelsrekord.

Betex Sport kommer att finnas på plats under hela tävlingen för försäljning av skor och friidrottsutrustning.